Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego SzybkaPrzemiana (zwanego dalej Sklepem) jest AD REM Maciej Musioł, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/52, NIP: 946-194-24-43, REGON 141291637. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Zakupu e-produktów sklepu możliwy jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z procedurą: klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www sklepu, klient dokonuje płatności za usługę, po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zakupu usługi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnego oświadczenia na adres info@szybkaprzemiana.pl.

RĘKOJMIA

Sklep ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sklep, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści w terminie 14 dni od zakupu.

ZAMÓWIENIE

Zamówienia dokonuje się poprzez stronę internetową Sklepu.Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza zakupu. Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz – na życzenie klienta – faktura VAT doręczana w formie pliku PDF.

PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce.

W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez mBank –  bramkę płatności Paynow.

Obsługiwane metody płatności:

  • szybkie płatności internetowe (tzw. pay-by-link)
  • BLIK
  • karty płatnicze
  • Google Pay

Płatność kartą 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

 

 

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający w ciągu 14 dni dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres info@szybkaprzemiana.pl. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez właściciela sklepu.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem info@szybkaprzemiana.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

image_print